is toegevoegd aan uw favorieten.

De Hollandsche wijsgeer in Vrankrijk. (Veel meer dan een roman.).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 1*9 )

dan om dat hij volftrekt onontbeerlijk in de faamenleeving is, en teffens toereikende, om de Menfchen, aangemerkt als Burgers, volkomen gelukkig te maaken. Deeze Godsdienst is aan geen twisten onderhevig, zo dra men flegts de reden gehoor geeft, want zij is de harten der redenlijke weezens ingefchapen."

,, Op deeze of dergelijke wijs moest de Vergadering eenen Godsdienst hebben bevolen, zonder echter iemand te dwingen ; ik wil zeggen, zij moest geenen anderen voor den heerfchenden van het Rijk erkend en geftaafd hebben."

I K.

En zou dit zo gemaklijk te doen geweest zijn?

GEESTLIJKE.

o Ja! men behoefde flegts met de Geestlijken eerst te beginnen. Deeze moest men door overtuiging en belooning tot Predikers der nieuwe Leer gemaakt hebben. Veelen zonden er zig toe hebben laaten gebruiken. De Gemeente zou in 't eerst op gezag haarer Predikers en vervolgens door de kragt der waarbeid zelve, geloofd hebben. Alle godsdienftige plaatfen moest men zo lang in haar geL 5 heel