Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *7 )

deren , nopens die twee groote bloedgetuigen, waar in hy zyne blydfchap en naaryver doet zien, hen tot ftandvastigheid vermaant, en gelukwenscht, dat onder hen het eerfte bloed geplengd was voor het Euangelie : voegende 'er by: wy, in de bovenlanden van Duitschtand, zyn nog niet waardig geweest, om voor Kristus zoodanig een offer te worden , fchoon veelen van onze ledemaaien niet zonder vervolging geweest zyn , en ook nog niet zyn.

Alreeds in het jaar 1525 Het de pausfelyke Bedient van Westvrieslanaf een bagynen Pater te Hoorn jn de gevangenis werpen , om dat hy zeer berugt was van Lutheranery. Trouwens, iets deigelyks viel in het zuiderkwartier van Holland in dat zelve jaar ook voor. Want Jan de Bakker , of. gelyk hy met een latynfchen naam doorgaands genoemd word, ]oANNF,s Pistorius, geboren teWoerden, die van Luther en Melanchton te Wütenberg de zuivere euangelie-leer gehoord had, was de eerfte Hervormer deezer Landen , die daarom onder het bewind van Vrouwe Margarita van Savoijen gevat, in den kerker geworpen, en daar naa op den isden van Herfstmaand van het gemelde jaar in 's Hage leevendig verbrand is, waar van men het konftig af beeldzel nog in de Lutherfche Kerk te Woerden heeft, en daar zelfs als een Kerkzegel gebruikt.

Straks werd de vervolging om den Godsdienst nu veel ftrenger , dan te vooren. Karei de Vde, nauwlyks te Aken tot roomfchen Keizer gekroond , gaf de wreedfte bloed plakaten tegen Luther en de andere Hervormers uit, die telkens door andere nog onrechtvaardiger en wreeder agtervolgd werden. — Schreef Luther, gelyk wy

Sluiten