Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 28 )

vattinge zijnde, was het dus niet te verwonderen , dat hij zich de kennisfe der Rechtsgeleerdheid in haare onderfcheidene takken eigen gemaakt hadt; en deze zijne verkreegene kennisfe btzigde hij, ten nutte zijner gemeente. — Niet zelden kwamen de leden derzelve, wanneer zij in gefchil met den anderen waren, of vreesden in een Pleitgeding te zullen gewikkeld worden, hem om zijnen raad vraagen, dien tij nimmer weigerde. — Hij verheugde' zich altijd, wanneer hij een gefchil in der minne konde bemiddelen, en partijen het geld kon befpaaren, het geendePleitluftzomeenig eenen doet verfpillen, of de baatzucht van fommige Practizijns ter beurfe uittroggeld. — Kon de zaak evenwel niet gevonden worden, of was jvij overtuigd, dat een van beiden onredelijk behandeld wierdt, of wel dat iemand door misbruik van magt onderdrukking moeft lijden, dan ftondt hij dien bij, fchoot voor hem in de bresfe, en onderfteunde hem met raad en daad naar beft vermoogen. — Ik weet, dit waren zijn drangredenen, zeer wel, dat fommigen van mij zeggen, de Dominé moefi zich eenig met zijn Kerklijk beroep bezig houden, en zich met dat foort van waereldjche zaaken niet bemoeijen ; maar ik voor mij ben ven begrip , dat ik in hoedanigheid van Leeraar tot Vader over mijne Gemeente ben aangejield, en dat alle de Leden derzelve mijne Kinderen zijn. —• Wanneer ik hun behulp/aam zijn kan, en daar door

iets

Sluiten