is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip van het zamenstel der natuur.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K O RTBEGRIP

van het zamenstel der

NATUUR,

. . van den heer

C. L I N N A E U S,

met zeer veele zoorten vermeerdert door

P. B O D D A E R T,

Mei Doet., Oudraad der Stad VLISSINGEN,

Lid van den Keizerlyk?, Academie der Natuuronderzoekeren , vun de HOLLANDSCHE Maatfchappy der Wetenfchappen te HAAR- é LEM , en van het ZEEÜWSCHE Genoodfehap der Wetenfchappen te VLISSINGEN.

Te AMSTERDAM, B y D. SCHUUR M A N ?

m d c c l x x x i i i.