is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip van het zamenstel der natuur.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DUN BEKKEN. 137

de borft ftaart en knieën blaauw *.Evw.Brids. IV. 170, Woond in Ooftindien.

Bewaasfcm- (P; Kortjlaartige Papegay , die rood is, de de fchouders, en roeipennen

blaauw, de rug en buik, als met eene blaauwe waaflem gedekt. , Vosm. Befchryv.

Fraaye (q) Langflaartige roode Papegay, de fchouders, buik, en roeipenncn blaauw. Buff. Hifi. Nat. tab. 518.

Woond in Amboine. NB. Deze komt zoo na aan de bewaas-, femde, dat zy miffchien flechts eene byzoort is.

Blaauwftuit (R)Langflaartige Papegay, die rood is, met een blaauwe ftuit, en vlak boven de vleugels, de ftuurvederen zwart. Buff. Hift. Nat Ois. 519. Woond in China.

*** Papegayen. K 5 Kort-