Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gaa heen , fprak ik op eenen tot onvriendelijkheid gedwongen toon, gaa heen, Jofeph ! Ik keerde mij van hem om en de traanen uit mijne oogen vloeiden op deezen mijnen Sluijer. Nog is hij na. Ik zag weder om en Jofeph was vertrokken.'

Wat zal ik nu doen, mijn Vader! Wat zullen wij beiden doen met onzen Joodfchen Vriend

De kalmfte bedaardheid van geest en de inncemendite vriendelijkheid vercierden het gelaat van den Heidenfchen Hoofdman, en met Vaderlijke tederheid vong hij aan:

Neem plaats naast uwen Vader , Kind mijner Liefde ! en hoor mij. Bedaar zo veel mogelijk uwe driften. De drift der Liefde is, als een vuurig paard in het heetfte van den itrijd. Want

Sluiten