Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSTIJDINGEN. ccxxxa

Dit trof mij waarlijk diep in 't hart, Een traan kwam mij in de oogen,

Ik ben alleen, en fchoot ik nu

Een haas, patrijs, een fnip of hoen Wie zou 't mij helpen eten?

Koom, Weiman! zei ik, koom naar huis,

Dat 'k mij niet langer kwelle!

Gij wilt niet? — ja gij hebt gelijk,

'k Heb niemand daar, dan meid en knegt,

Eu wat wil loondienst zeggen!

Hoe bang, hoe droevig is mij *t hart Als 'k aan mijn lot gedenke!

Ik mis mijn waare hart-vriendin,

'k Was rijk door hare wedermin, 'k Ben arm nu ik haar derve.

Sints mijne Frederica's dood Doe ik heeds niets dan treuren:

't Is waar, ik heb de kind'ren nog,

Maar hunne moeder was alleen Mij meer waard dan die kleenen.

WeU

Sluiten