is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederduitsche taalkunde gemaklijk gemaakt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 229 )

ke naamwoorden afgekapt had, werd naderhand van een ander gevoelen (ook ftrijdig met de laatstvoorgeftelde en de hierna nog voor te fteflene leering) want hij zegt: „ Tot befluit van dit „ alles zeggen we, dat wij, die ook zelfs noen „ onlangs in onze Verc: van Hom: p: i55fchreevén: ZUvere, Marmert, Koper e veel„ den, nu willen, dat men, en op alle andere „ plaatfen, daar diezelfde misflag in onze wer„ ken gevonden wordt, leeze, zilveren, mar„ meren, koperen, enz. zonder eemg onder„ fcheid , in Getalen, of Gedachten te maa„ ken."

De deelwoorden die in EN uitgaan en als toevoegelijke naamwoorden gebruikt worden, volgen mede dezen regel: men moet zeggen,

Een geslagen man; Eene geslagene vrouw; en Een geslagen kind.

sewel geeft hiervan een zeer goed bewijs; „ wie" zegt hij, „ zal beftaan te fchrijven, Dia „ vrouw wierd geslage , immers moet het '„ weezen geslagen; 't welk dan te kennen „ geeft, dat men de N daar niet misfen kan. Indien iemandhier tegen inbragte, dat men ook niet , fchrijfc, Die vrouw is geslagene ; dien zoud „ ik tot antwoord te gemoed voeren; dat de eigenfehap onzer taaie zulks niet toelaat: " .- P S » wanc