Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET LIED

VAN

P H E L I M.

"Welke ontzettende toonen hebben mijn gefolterd oor getroffen!... Eene wolke van verfci;rikkingen omgeeft mijne ziele! Verloren dwaalt zij door den onafmetelijken, den flik donkeren dool-hof mijner overdenkingen. Kronkelende, onuitkomfiijke dwaalpaden verfpreiden zich rondom mij henen. — Dan, waar... waar vinde ik ergens eenen geleider, eenen wegwijzer, dat hij mijne wankelende fchreden beftiere!...

Waar . . «

Sluiten