Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16-4 BEPROEFDE LIEFDE.

niet anders dan het gebeurlijke of mogelijke eener zake. Zou het fchijnen als cwijvelde hij zelf aan de' waaifchijnlijkheid dezer zeer ware gcfchiedenisfe. Daar echter af het gebeurde hem zeer levendig voor de oogen zweeft, en hij met behulp der mufen hëtzélve even zoo levendig weder hoopt ter nedertefchrijven, wil hij, enkel om zich eenig aanzien te geven, herinneren, dit hij du Bos en Breitinger, Marmontel en Schlegel nagebladerd heeft, en dat die gefaraentlijke hoeren hem verzekerden, dat het zeer mogelijk en gebeurlijk was, dat Willem, Babet, Hansje en de goede boeren-familie, bij 't eerste hanengekraai, op den heerèn weg naar limoges malkanderen aantroffen. Alhoewel de eerste uit een kerker, en de tweede uit de bewaring eens minnaars, daarbij moest gehaalt worden. Had de verhaler een knagend geweten, 'hij zou zich achter voorbeelden van beroemde dichters verfchansfen, hij zoude onder anderen zeggen: Wil I e mV'meesters leerjaren, welke Gothe toch in zijne meesterjaren gefchreven heeft, wemelde van dingen, welke geen mensch met den besten wil voor waarfchijnlijk kon houden; doch hij had alle die hulpmiddelen niet nodig, want de eenvoudiglle verklaring zal aanflonds elk lezer uit het eunjer-rijk van 't wonderbare in het gebied van 't ongewone maar zeer mogelijke overbrengen.

Dankt

Sluiten