Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3 )

Marquis van lubeck. Ik weet niet waarom bet gezclfchap van die Capellen my behaagt. — Ik bemin hen geen van ;:Ilen, en echter kan ik niet buiten hen: zy fpreeken my fomtyds tegen : Mr. de cotyto kan hen niet dulden, en ik geloof dat dit de reden is waarom hun byzyn my behaagt; want het is zeernoodzaaklyk voor ons geluk om niet van het zelfde gevoelen van onze echtgenooten te zynen gy bevestigt my nog meer in dit befiuit... Indien gy minder toegeefIyk geweest waart, zou M>. d'hersilie zoo dringend niet geweest zyn. Ik hoop myn lieve, fchoone! dat gy myn' raad zult volgen, en fpottenzult met de bevelen van uwen Sultan!... Ik had u duizende dingen te vernaaien, maar uw vertrek heeft myn herfens geheel verward... vaarwel, ik verwacht u van daag over acht dagen, ik geef een alderliefst bal, op myn Lusthuis van St. Maur, en ik wil datgy aldaar de eer zult ophouden.

A 2 'TWEE-

Sluiten