Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( =5 )

A G T S T E BRIEF. De Graavin thor, aan de Baronnes

c o t y t o.

■ Fan het Cafteel ....

In waarheid, myne goede vriendin, ik begryp uw gedrag met den Marquis lubeck niet — het is geheel en al zonderling! gy vreest van hem te verliezen; maar aan wien zoudt gy dit kunnen wyten ? Aan u zelv.en alleen! het is zoo gemaklyk niet om verfcheide harten te gelyk te kluisteren zonder hen gelukkigte maaken, hiertoe wordt eene behendigheid vereischt welke gy nog niet hebt —■ gy zyt noch niet aan het toppunt dat ik hoop dat gy eens bereiken zult: op uwe jaaren met levendige en fchitterende oogen—-eene ryz:ge geftahe, verftand, en al die bevalligheden waarmede de Natuur ubegaaft heeft, indien gy van alle deeze voorrechten geB 5 bruik

Sluiten