Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 26 )

bruik weet te maaken; zult gy welhaast de mededingfter worden der vrouwen welken het meest in aanzien zyn; een aantal aanbidders zullen uwe treden volgen; uw huis zal den tempel van gnide zyn; alwaar men beurtlings zyn wierook en zyn vaerfen zal aanbieden. Gy zuit den jongen Mirquis zien beeven, ontroerd door vrees en hoop, zal hy zya geluk in uwe oogen zoeken; en indien gy hem met een oogwenk begunfïigt zal hy denken aan het toppunt van geluk te zyn!,.. In een woord, zy allen', even zeer betooverd door uwe bevalligheden , zullen denken dat zy de voorkeur hebben; ea zonder de trouw te fehenden die gy aan uwen echtgenoot gezwooren hebt, zonder misdaadig te zyn, zult gy aangebeden worden, als de moeder der liefde... Door voorzichtig te ha-n. delen kunt gy zeer gelukkig zyn : maar gy moet de uirerfle voorzichtigheid gebruiken.

Myne toeftand verfohik zeer veel van de uwe, ik ben geheel vry — ik heb geen man,

die

Sluiten