is toegevoegd aan uw favorieten.

De gevaaren der coqvetterie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 76 )

fedeft het gebeurde in de grot de! ik my hiel meer bloot. De Marquis l'hersilie en de Ridder ernest verzelden my, wy hielden eemge oogenblikken een diep ftilzwygen: ik hoorde achter een haag welke /angs de boschj'es loopt myn naam noemen: ik gaf den Marquis een teken van fiil te daan: en dorst naauw adem haaien — uit vrees van een enkel woord te verliezen. Oordeel over myne verontwaardiging, wanneer ik duidelyk boordde dat Mevrouw menippe my onbarmhartig verfcheurde: ik had moed om alles tot aan het eindè aan te hooren 1 't was met den Marquis lubeck dat zy zich onderhield: en Zy deedt gewis alles, om hem tot de fnoodde aller mannen te maaken.... Deeze ondeugende vrouw wilde volftrekt dat hy bekennen zou, dat myn fchrik in de grot gemaaktheid geweest waare; en dat het de eerde keer niet was, dat wy elkander onder vier oogen gezien hadden.... Mynè gramfchap deeg ten top — en zonder de Ridder