Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 23T )

denken, dat ik te fchielyk geloof geflaagen bad aan uw berouw: men is niet onkundig hoes dierbaar gy my zyt — en hoe zeer ik verlang, de om uw lot met het haare te vereenigen: en dus zou myn voorfpraak verdacht voorkomen.

Ik heb aan den Marquis zethur geichreeven, uw' oom heeft zich by my gevoegd om hem het bevel te doen intrekken dat hy u geven heeft om te Befangon te blyven, indien hy niet aan ons verzoek voldoet; bidt ik u myn* vriend; toon eene groote onderwerping; bewys ons thans dat gy veranderd zyt: dit is het eenigfte middel om uw vrienden weder gunftig over u te doen denken,

Zyt verzekert myn waarde Ridder, dat ik alles zou doen om Mevrouw singa van de oprechtheid van uw berouw te overtuigen; maar 't is aan u, om uw eigen hart te raadpleegen, voor dat gy de eene of andere (lap doer. Vaarwel myn vriend, de dag waarop ik u gelukkig zal zien, zal den fchoonften dag myns levens zyn.

TWEE.

Sluiten