Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MAN VAN GEVOEL. 21

Omtrent op deze wijze fchrijft zulk een gevoelige aan zijn' Vriend: „ Gij, die 't alleen be„ grijpen kunt, dat het een verrukkende wel,, lust is, den Vriend aan 't dronken hart te ,, drukken, en te zien, hoe alles in de Al-bron ,, weder leeft! gij kunt u nog in 't gewoel der ,, fteden ophouden , daar koud en gevoelloos „ wroeten, gelijk veele andere." Hoe, wanneer 't nu dringende zaaken en bezigheden zijn, welke de flaauwhartige , de onaandoenlijke, niet af breeken kan, zonder dat hij tegen pligt. en geweeten handele ? Wij kunnen immers niet allen, wanneer wij hebben gegeeten , vadzig en gerust gaan flaapen.

B 3 DB

Sluiten