is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch van zijne zwakke zijde beschouwd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

220* DE LEEDIGGANGER.

alsdan geregeld bezorgd, daar onder niet eens begreepen dat men, te huis komende , nog herhaalen kan; „ daar zeide deze dit, en een ander verhaalde dat." En mag men vervolgens, onder de avond - catechifatie , zo gelukkig zijn , eene partij tot klaverjasfen of Lanterluijen te vinden; dan is men geheel geholpen, en rekent dien dag fchoon doorgebragt.

Dwaas! ik heb u befpot, en mij met u vermaakt; en Iaate het aan anderen over, om zich

aan u te ergeren. Zij kunnen dit met recht

doen; want gij zijt een Overfpeelcr, een Dronk, aart, een Lasteraar, — en wat kunt gij niet al meer zijn, daar ge een Leedigganger zijt?