Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN

LEZER.

D aar men zich , bij de uitgave van deze Verzameling, meestal gedraagt aan het gene men, in de Voorreden voor het vierde deel der Stichtelyke Gezangen, van wijlen onzen Dichter, heeft bekend gemaakt, fpreekt het van zelfs, dat er zeer weinig ftof voor het tegenwoordig Voorbericht kan overblijven,

Alleen doet men u weten, dat men geene andere ftukken in dezen bundel geplaatst heeft, dan van welke men wist, dat de Dichter dezelve tot de uitgave gefchikt hadde , gelijk zulks bleek, uit eene lijst , die hij , tot da,t einde , zelf had opgemaakt, Sommige veranderingen in gedichten, die reeds voorhenen gedrukt waren, zijn van den Dichter zei ven ; eenige anderen heeft men zeer noodig geoordeeld. Weinige ftukjes zijn noch te * 4 rug

Sluiten