is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanleiding tot eene taal- en oordeelkundige verklaaring van de schriften der ouden, en tot eene gepaste navolging van Cicero.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444 Aanh. Over eene foortgelyke Leerwyze

zeiven, maar niet op derzelver betekenis en ver~ band ; zy meenen iets te verftaan , 't welk zy niet verftaan.

3. Men kan uit het N. T. niet wel voorbeelden aanhalen , om daar door de betekenis van een Griekfch woord te bewyzen,

b. Men moet hun.de Hebraismen, dat is, uit het Hebreeuwfch " overgenomen Betekenisfen , Conftruftien en Verbindingen, aantoonen en verklaaren. By VOOrb. Matth. I. i. jS/jSAss yhtasue,, „ Geflagt Register", is Hebreeuwfch. b</3a#? betekent by de Grieken niet „ het Register", maar het „ Boek". Maar het Hebreeuwfche woord *)£!?, waar uit het Griekfche /3#A»s vertaald is, betekent 1. „ een boek" , 2. „ een Register, Lyst"; Catalogussen daar van heeft /S//saoj in 't N. T. deze laatfte betekenis aangenomen. Ka? syhsra, ma, 't welk ontelbaare maaien in 't Nk T. voorkomt , is het Hebreeuwfche *JTf met daar op volgende i; en moet door faStum efi, ut vertaald worden ; overtollig is» het niet , gelyk eenigen zeggen. De Grieken zetten by éi/M den Nominativus , gelyk de Latynen by fum. Maat

Matth. XIX. 5' ftaat: mt wovreu el Svo èic n'iav adp-

na, in plaats van (tiu o-kpi- naar het Hebreeuwfche Genef. II. 2. 24. gblyk ook Jofua IV. 7. Van dien aard is mede het zo dikwyls voorkomende ditoxpifaU fwe, in plaats van unexp'iiyi, of liever ^ fursKprnro; gelyk ook tforeicpiveetxt ,, antwoorden", van iemand, die, zonder gevraagd te zyn, begint

te