Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4 )

-o^t, rWrelver aebied uit te breiden, en zyne

Sfende vSanang, derzei ver weldaad» te

dEen Sen. Ten anderen, kon het (torren van bloed,

t? koeten bloede bevolen en uitgevoerd wetftroo.

Ven met de grondbeginzeler. van het hoofd eener

feSe^e dl wettuheid eens oorlogs, zelfs ve -

„"rènderwyze gevoerd, niet toeltemt. . Hy ftel-

1dan nieuw en veel zachter crimineel wetde dan een ik n aueen

nnedenPvoorbe Sgten nfoord gefleld was, aan de ÏSvollende magt bet vermogen overlatende, om het ÏÏÏS dweene volftrekte vergiffenis, of door ™ verandering van ftraf te vernietigen. Dit «Prholk wierdt door Engeland afgekeurd, en na

!„1, l van Penfvlvanien, wierden de Engellche 355eelï wet en !n alle haare nitgeftrektbeidl en crimineeic . n orde vanzaaken duur-

Srzf lang df Koning van Engeland fouverem van

herroepen! wierden het teffeos tot de zachtheid hfn haare eerfte pcenaale wetten. Echter met teV ni£de de nieuwe conüitutie van deezen ftaat, Smartin't jaar i77«. het wetgevend ligchaam 6Xnd om het crimineele wetboek te hervormenTde ftraffen minder wreed, en meer evenreïSaan de deliften die zy moeiten ftraffen.J» JLB zo belette de oorlog, tot het jaar 1786, S.t deèze weldaadige roeeningen gevolgd wierden. f'foo dit tvdftip wierd de doodftraf, te vooSi opgelegd voor meest alle dief (tallen brandShringet en zonde tegen de natuur, bewaard Ïoot alterley foort van moordenaars voorbrandftichter voor de fchuldiaen aan verraad;en voor Se £ delidten, namen de gce.fel.ng, de gevancenis, de ttrafwerken , haare plaats in.

Ee reeds groore verzachting in het codex ^nalis was echter flechts een onvolmaakt begin van dé voorgenomene hervorming, ook^waren ee-

Sluiten