is toegevoegd aan uw favorieten.

Gebeden en overdenkingen ten dienste van de [...] godsdienstoefening.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

250 DE GRYSAART.

beid rusten, zal de vruchten myner werken eeten, en mag van uwe wyze goedheid hoopen, datgymy, als uwen getrouwen diensknecht, grooter en gewigtiger bezigheden in uw onmeetbaar ryk zult aanwyzen.

Naby, zeer naby bevind ik my nu aan het doel. Myn loop is voleindigd. Alle deszelfs ongemakken en gevaaren zyn uitgedaan. Helder fchittert my de prys der overwinning in de oogen. — Hoe geheel anders komt my nu de afgelegde loopbaan voor, dan toen ik haar het eerst betrad! Hoe lang, hoe onafmeetlyk lang toen, en hoe kort tegenwoordig! Hoe gevaarelyk, mogelyk hoe affchrikkend by haare intreede, en hoe heuchlyk en gelukkig by haaren uitgang!

Met een ernstig, maar opgehelderd oog zal ik nog eenmaal den-weg herzien, die my hier heenen gebragt heeft, en hem met het doel vergelyken, 't welk voor my is. Wat zie ik achter my? Wat voor my? In welk eene betrekking fraan beide tot eikanderen? Hoe oordeel ik thans over dit leven met alle zyne bezigheden en geneugten en lasten ? Hoe over de aardfche goederen, die ik bezeten,

hoe