is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch van zijne zwakke zijde beschouwd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86" DE S C H II I M I, O O P E R,

ne groote verwonderde , 0p 't nieuw geheel weder; want zeker , zij hebben toch "al eens gereeten.

De geheel plompen komen zeifs altoos op eetenstijd; zitten dan onbeweeglijk M en 2Ien het huisgezin druk bezig, tor dat zij het medeujden van den Heer of deszèlfi vrouw gaande maaken, cn men hun beveelt, mele ann te zitten , of ook we], tot dat men iets, dat met wel fmaalct, op eene zijdtafel voor. hun opdacht; of zij Jikken van de borden, entasten na het pvèrfehöt, totdat men hun insgelijks met eene grmfchc portie te fatfpè komt. Dikwerf worden zc kwalijk , om dat ze wegens htmnè drukke bezigheden W teren zrn , en egter eétéri ruiken, 0f ie^s onverteerbaars gegeeten , en verweten hebben hierop een zakkerfje v,n wijn of brandewijn te gebruiken; dan zal men, hoopeifci den mm met d, n geeuwhonger toch niet laaten gaan , of hem , met 2ij„ mal au coeur

aan zijn lot overlaten.

Zij fpreéken met ons, aan het glas, 0f voor de deur, doch in hete en koude, regen en fneeuw, Z00 lang, dat men genoodzaakt is hen , om het wêer te verzoeken , binnen te komen ; of zij verzeilen ons

vrien-