is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch van zijne zwakke zijde beschouwd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lo6 DE MAN, DIE ONS VERVEELT.

mislukkende fprongen, laffe en matte invallen, onbedagtzaarr.e en beledigende uitdrukkingen, maar zonder eenig kwaad oogmerk : en bij dit alles bezit hij een groot deel eigenliefde die geene verbetering gedoogt , zoo dat hij vol zelfs voldoening zich zelv' hartelijk toejuicht.

Ha, ha! gevolgeüjk dom en eenvoudig? Indien men wil, doch eeniglijk met opzigt tot het bevalhge en welvoeglijke , zonder opzigt op handel en wandel , waarin de man waarlijk zijne waarde bezitten kun , en waaromtrent hem niemand of weinige evenaaren.

Ach Hemel! zoo de man het 'er maar niet volftrektop gezet had, ons te willen vernaaien, zoo zeggen zijne vrienden en bekenden van hem, die menigmaal zijnenthalven beangst en bevreesd worden; en bijdit al verhaalt hij zo gaarne, dat hij het altijd een anderen als met geweld voor den mond weg neemt, al is 't, dar die het op het nauwkeurigste weet of 't zelfs beleefd heeft De Historie nopens den laatften brand , waarvan men nog met een woord, flegts in 't voorbijgaan, wilde fpreek n, om dat allen die in het gezJfchap zijn, ze mede beleefd hebben, het omflagn'g verhaal deswegens zal hij zig egter niet laaien ontwringen. Zijne vrouuj heeft,

wel