is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch van zijne zwakke zijde beschouwd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2i8 HOOGMOED, WANGUNST, enz,

Zelfs in de kunst, van zig te verbergen, wil het haar niet lukken , en, wanneer de mannen den fch'tjn van vriendfchap nog zo taamlijk onder zig weeten te behouden, zo berst de vlam van vijandfehap onder hunne Vrouwen nieerendeels allereerst en hevigst uit.

Deze beweering zou het lot veeier edele zielen onder haar droevig maaken, zoo niet de waare deugd eene bewonderenswaardige fterkte msdebragt, en de gelukkige liefde ze menig maal fchadeloos hielde.

Bij de eerfte zamenkomst van nog onbekende Vrouwen uit de gewoone menigte vind men eene kieze agterhouding , welke veel verder gaat, dan de kloekzinnigheid dicteert, naar welke men eerst lang bij elkander moet geweest zijn , vóór dat men zijne regte meening zegt.

Wanneer de mogelijk nog even zo onbekende mannen den eerften dwang met hoed en ftok te gelijk hebben afgelegd , nu reeds gemeenzaam pnder malkander loopen, driest en ftout vraagen en beantwoorden, en het gefprek zo aan den gang houden; dan heerfcht onder de Dames nog het eerfte langwijlige gaapen en verwonderen, dikwijls de uiterffce ftilte , die de verkeering geenzins eenen goeden voortgang belooft.

Men