Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de SCHURFT, enz. &

van het tegendeel ten allen tyde, en aan al-, len overvloedig blykt: en dan móet men, volgens dit gezegde, nog vooronderftellen, dat, en die kinderen, en die hun dragen, en die derzelver kleederen halen, alle morffig en onrein zyn.

Hoe ftrookt deeze redeneering van van Rofenfl.* met zyn eigen woorden bladz. 30. alwaar hy geen het minfte gewag maakt van de befmetting, zeggende. „ Om het kind voor de Schurft , te bewaaren, is het niet genoeg, de kamer „ zuiver te houden, maar de Minne moet ook », zeer zindelyk zyn , en het linnen van het kind, „ de doeken, luuren en zwagtels, zeer fchoon, „ houden, en dikwils veranderen."

Dit ftryd, zegt van Sandif. in een daar opgemaakte aanmerking tegen de dagelykfche ondervinding.

Hier fchynt van Rofenfc. nochtans niet duifter te kennen té geeven, dat de Schurft, alleen doof de onreinheid, zonder befmetting, welke hy niet eens aanroert, kan ontttaan.

Doch tegen deeze 'nadeelige, de Schurft

voortbrengende , uitwaasfeming, en fcherpte

in onze vogten, verzet zich van Rofet?/t.t als

Ca hy

Sluiten