Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ov.ér de SCHURFT, enÈ. 241

„ doende, en het gebruik der zinnen volko' ,i men belettende, konden door geen midde4 len gefluit worden: fommige, die geneezen wierden, waren zeer traag van verftand; In „ anderen was 't eerfte toeval een doofheid „ in de beenen, waarop.fchielyk pyn volgde; ,j een ligte zwelling zonder ontfteeking, eene 5, koude paarfche kleur, verfterving en afval;, ling van het lid.

„ In Sohgne was de pyn gering, wierd ook „ niet vergezelt door Koorts, de lyders ge;, bruikten geene hulpmiddelen,maar de Neus, „ Handen, Armen, Voeten, Beenen, Dyen , ;, verftierven en vielen af. Andere wierden „ door verwonderenswaördige ftuipen aange;, tast. Een Boer wierd door deeze ziekte aanr •i, getast; het vuür deedt aanftonds alle deTee, ,, nen afvallen van dep. eenen voet, vervolgens

die vart den anderen, daar na het overige L der Voeten, en eindelvk het Vleesch van

beide de Beenen, en Dyen, zoo dat niets, „ dan de bloote Beenen, overig bleven.

„ Een Moeder, drie Dogters, en twee Zoonen verlöoren zeeven Beenen, en vier Voe„ten; en van alle twaalf Voeten bleef alleenlyk één over.

$ Sommige wierden door verfchrikkelyke Q in-

Sluiten