Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ 21 ^

geeft acht op dien karei, even als op die fchurken. L e Tellier wierp zich aan de voeten zijn's meesters, zich al te gelukkig achtende in die verfchrikkelijke oogenblikken een dergelijk vriend aan zijn hart te drukken. Die man heeft aanhoudend blijken gegeven van dezelfde verknochtheid en denzelfden moed; ook hebben wij hem (leeds behandelt en befchouwt als een onzer medebroeders. De vier rijtuigen, in welke de zestien gevangenen verdeeld werden, zonder acht te liaan op de ongefteldheid en zwakheid van zommigen onder hun, waren wagens of karren, op vier wielen, ten naastenbij gelijk aan de transport - wagens voor de artillerij, een zoort van kouwen, aan de vier zijden gefloten met ijzere bouten ter halver maps lengte, welke op den minften fchok ons kneusden, wij waren met ons vieren in ieder rijtuig, en daarenboven een oppasfer, die den fleutel van 'i flot had, waarmede 't ijzere hek gefloten was, door 't welk men ons had doen opftijgen. De Generaal Dutertre had het bevel over de geleide van omtrent zeshonderd mannen fterk, zoo voet- als paarden-volk. Zij hadden bij zich twee ftukken kanon. Terwijl men op de binnenplaats van den tempel bezig was met het gereed maken en het fchikken der rijtuigen, werden wij door eenen verbazenden hoop Anarchisten uitgefcholden voor al wat leelijk was. Wij reden 's morgens om twee uuren, op den 2 2 Fructidor of 8 September, af; het B 3 wéér

Sluiten