Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Ë PHONI AS AEN SEVERUS. I4J

Nazarener wilde vangen. Hoe hy ook daer op antwoordde, het zou altyd zoo geweest zyn, dat zy het zeer 'kwaed konden uitduiden. Had hy gezegd , dat zy naer de wet van Mofes moest fterven, dan hadden zy hem by u, Romeinen! verklaegd als een Volksberoerder, die het Roomfche juk van de halzen fchuiven, en de verjorene rechten weder in fiand brengen wilde. Had hy gezegd, dat zy doen moesten, zoo als hun nu onder den Keizer veroorlofd was te doen , dan hadden zy hem te gemoete gevoerd, dat hy de rechten van Israël en de wet van Mofes aen eene afgodifche Mogenheit overleveren, en zich nochtans uitgeven wilde voor den Mesfias; ja dan zou hy zich vertoond hebben als dien verleider en tweetongigen man, welken zy met geweld van

hem maken willen. ■ .—■ Denk nu

eens, dit is weder een booze trek van Edom Judas. Rebekka, de moeder namelyk, is van goeden huize , doch heeft geene bloedverwanten meer, waer op zy kon (leunen, of welke men behoefde te ontzien. Zy had een groot aenzien gehad, en was in haere vroege jeugd eene uitftekende fchoonheit; zy is ook nog veel driftiger dan haere reeds volwasfchen dochter. Terwyl de huislyke zaken haerer Ouders tegen het einde van der zeiver leven reeds zeer in 't verval waren ,zo verloofde zy zich na der zeiver dood aen eeaen Huidenkooper, ofLeerbereider, die niet veef

bs-

Sluiten