is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude joodsche brieven, saemenspraeken en verhaelen, van sommige tydgenooten des zaligmakers.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ffclS ZEPHONIAS AEN S B V E R U S.

uitputlyken rykdom van leeringen en voordellen, naer den VoMmaek gefchikt. — —

I V.

Uit het Geschrift van Nathanacl.

£ Ontleend uit Mattheus xxvi, i, 2. vergeleken met Markus xiv, 1. Lukas XXII, 1.)

—Zk was alleen gegaen. Men zocht en riep my; — de Heere had uitdruklyk gevraegd: „ waer

ïs Nathanaël ? " Toen ik kwam , zeide hy : „zyt gy allen hier? — " en als wy geantwoord hadéna — „ ja Heere! '* ging hy dus voort: „ Gy lie„ den weet,dat na twee dagen het Pafcha begint; — ^, dan zal de Zoon des menfchen worden overgele-

verd, om gekruifigd te worden."

Den zelfden nacht was onder ons een algemeene verftomming ; niemand durfde hem iets vragen; en als al de een den anderen een woord inluisterde, en vroeg , wat hy daer van dacht , antwoordde elk : „ Ik kan het niet geloven ; de Heere fielt ons op „ de proeve." Didymus fprak geen enkel woord. —•

V.