Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VOLLE RAED VERGADERD. 7

Kajaphas. Bewaert toch, Vaderen! Broederen en Zoonen ! bewaert toch,gelyk voorheen, de heilige vreugde der eendragt; — moet dan ook die vreugde der Engelen nog geftoord worden dooiden tweedragtminnenden Satan, die zyn vergif in deze dagen van ^beproeving overal rondsom verfpreidt? Het zal hem niet gelukken! Al zyn wy verre van de loosheit des Nazareners, wy bemerken toch deze arglistigheit. Zy begeeren nieuwe onderzoekingen , om tyd te winnen, dat zyn aenhang faemenrotte, — en wee ons! dan hebben wy huiden een bloedbad, _ en den voet der Romeinen op onze nekken , — dat we geenen ademhalen kennen! Wy merken die arglistigheit, — gaet maer heen; wy zoeken de boosheit voortekomen; uwe fchande moet in de registers, — dat zal niet feilen. Doch wat dunkt ulieden? Vaderen 1

Allen geven ze hunne toe/lemming, en grommen tegen de twee.

Joseph en Nikodemus. Wy zyn onfchuldig'aen zyn bloed! Zy vertrekken.

A 41

I I I.

Sluiten