Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jared met ben haggai. 2,13

Ben Haggai. God loone het hem! — maer wat lastertong flaet daer weder zulke fpottael uit?

Jared. Ach! Hegio fprak , teiwyl hy met het riet nae het kruis treedt, en het hem aen den

mond houdt. (Bet was : ,, houd of , laet ons zien , of „ ff lias niet komt, om hem te helpen; dat zal hem beter zy» f, dan een ediks dronk. ")

Ben Haggai. Moet ook deze zich aen fpotterny vergrypen?

Jared, Tot nu toe hoorde ik hem anders nooit iets diergelyks zeggen.

Ben Haggai. Ach! arme man! mogelyk heeft hy gedacht , dat hy zyn medelyden met den dorstenden Jefus door deze fpottael voor zyn makkers moest verbergen.

XVII. Edom met eenen anderen Jood.

(vergelyk Joannes xix, 30.)

JD e Jood. Dat eeuwig fpotten doet niet veel nut. (dit zeide hy tegen eenen, die naest hem ftond , zoo luid, dat Edom het hoor en kon.)

Edom zich nae dien Jood keerende , heftig : Wat past dan nu beter dan fpotterny?

O 3 De

Sluiten