Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN EEN VREEMDLING. "2£

ik het! —— Ach! voor ons te nerven kon zyn liefde ook niet weigeren.

I I I.1

de zelfden,

(in vervolg.)

(Vergelykt Lukas XXIV, 30, 3'0

e vreemdling maekte diepen indruk op zynen leidsman en gast~

heer. Groot en bedaerd, vrolyk en ernftig, zonderinhet

allerminfte verflagen te maken, zoo was zyu geheele hou¬

ding. Zy durfden hem op verre na niet alles vragen, noch hem zeggen, wat hen inviel; en het ftilzwygen , waerin hy fomtyds het gezelfchap liet, waegden zy niet aftebreken. ... En eveaw-el waren zy volkomen gelukkig in zyn gezelfchap.

Kleophas (den wandelaer en zynen vriend uit zyn huis vol vreugde te gemoete hopende, ) Wy zullen alléén'eetcn, opdat wy meer van den Opgewekten mogen fpreken; niemand der huisgenooten zou dit toch vcrftaen.

B 5

Sluiten