is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude joodsche brieven, saemenspraeken en verhaelen, van sommige tydgenooten des zaligmakers.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224 DE HONDERD EN TWINTI«i

allen.

Wy danken den Heere, want Hy is goed, en zyne goedheit duurt eeuwig!

é é n e.

Meer dan ooit verflaen wy nu uw heilig woord i „ Wanneer het tarwengraen in de aerde valt, en „ fterft, dan draegt het veele vrucht!

Wy zyn de vruchten , en brengen vruchten des levens voort tot prys uwer Heerlykheit!

alle n.

Tot eeuwigen lof uwer eeuwige Heerlykheit! Amen!

eene.

Meer dan ooit verflaen wy heden uw woord: „ Als ik van de aerde verhoogd zal zyn , zal ik „ allen totmy trekken! " Niemand komt tot den Vader dan door U, eeuwige Zoon! Niemand tot U dan door uwen eeuwigen Geest!

allen.

Al wat in ons is, looft U, o Vader I in den Zoon , door den Heiligen Geest! Amen!

6 é n e.

Meer dan ooit verflaen wy heden uw woord r ,, Gelooft my, dat ik in den Vader ben, en de

9J Va-