is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude joodsche brieven, saemenspraeken en verhaelen, van sommige tydgenooten des zaligmakers.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S38 LEA IN JOPPE AEN HAERE MOEEER,

den en lieten zich doopen, zoo dat onze kleene Gemeente byna de helft vermeerderde. Ook verhaelden de twee afgezondene mannen ons inet veele omftandighedeu , dat te Lydda en Sarona byna allen zich tot Jefus Christus bekeerd hadden; zoo godlyk krachtig fchynt deze Petrus fteeds te fpreken en te werk te gaen.

Hy is ook inderdaed een bovenmate voortreflyk mensch, vol van vuurige liefde tot zynen en onzen Heere Jefus Christus. j