is toegevoegd aan uw favorieten.

Stephanus, de eerste christen bloedgetuige; treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?ft STEPHANUS,

Wy moeten 'tbriesfchend ros omzichtig heenenmennet?, En 't zachtkens ftreelen; nooit met taaije roeden flaau, Waardoor het , toomloos en verwoed , op hol zou gaan. Indien Rehabeam dien raad had waargenomen, Waar' nooit Jerobeam op Isrêls troon gekomen. Te groote zachtheid fchend's volks onderling verbond ; Te groote ftrengheid werpt de krooneu op den grond...

SAULUS, met verdubbelde?i yver. Maar ondertusfchenzien wy'slands vermoogen knotten, En, door de christenbende , onze oude leer befpotten, Ja opentiyk, hoe verr' gaat haare ftoutheid niet! Haar leer verdedigen in Israé'ls gebied. Wie kan dien redetwist van Stephanus gedoogen Met wetgeleerden, in bevolkte fynagoogen, Als hy bewyzen wil, ó gruwel! dat zyn God, (Een God aan 't kruis gedood!) dat overfchandlyk los Heeft moeten ondergaan, om onze propheetfyè'n Te ftaaven, en een perk te Hellen, door zyn lyén, Aan 't ryk van Israël, door'jefus thans geflecht? Ja,dathy, door uw fchuld , was aan het kruis gehecht, Daar die verleider, door ontelbaare euveldaaden, Zichzelven deeze flraf had„op den hals gelaaden! Toont u de godfpraak in 't gewyde harte niet, Wat ons Jehovah, in den nood zyns volks, gebied'? KAJAPHAs, zyne oogen vestigende op den Urim en Thummim, en , na een uyl znygens, eene houding van verrukking aanmanende. k Jehovah! ja, zulks is beüaaglyk in uwe oogen...

17w