is toegevoegd aan uw favorieten.

Bespiegelingen over de schepping, in zes zangen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 86 )

Hy , in geleerdheid diep ervaren ,

't Zy hy den godsdienst mint en leert, Weet al het duistere op te klaren,

Voor hem die 't heilig woord waardeert; Doet door de rechtbank 't kwaade ftraffen, Of daar verdrukten recht verfchaffen,

Of, op geneeskunst afgerecht, Kan hy, wat leed den mensch moog' kwellen , Door artfeny hem weer herftellen,

Daar hy den dood zyn' prooi ontzegt.

Hy heeft ook de oordeelgave ontfangen:

Hy overweegt eer hy befluit; Zyn geest, voldoende aan zyn verlangen,

Vormt zyn ontwerp en voert het uit. Kan zyn vernuft een' fchat vergaóren, 't Geheugen kan dien fchat bewaren.

Daar hem verbeelding dienstbaar is, Kan hy op vlugge wieken zweven, Tot naar de luchtgewesten ftreven,

Op dat hy 's dampkrings ffoat beflisch'.

Hy,