Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< VII >

■uitgave, eenige hefchikking gemaakt omtrent twee Rollen in hetzelve, welke ik niet onnodig vind, kier mede te deelen:

De Rol van Mevrouw Courval (zegt hij,) behoort tot het eerfle employ en moet door geene ibubrette gefpeeld worden.

De Rol van Dorfini moet door den eerjlen Aéleur vervuld worden.

Voor V overige vraag ik verfchoning voor mijné gebreken, en wensch, dat ten minften de leezing dezer vertaling eenig genoegen en nut veroorzaaken moge.

1788.

A 4 P E FL

Sluiten