Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3* DE SCHOOL VOOR DE VADERS,

kan men nog twijfelen. Maar gebruik ik mijn gezag tegen de mijnen, dan is hunne eer gefchonden zonder herftel. Toen ik, dezen morgen, mijn vrouw vond met dien Mynheer Dorfini, wien ik in mijne ziel veracht en over wien ik dikwils mijn raad gegeeveu heb, doch die altoos verkeerd opgenomen en flegt gevolgd is; had ik toen, mij te onvrede tonende over dat bezoek, dien heer behandeld zoo als hrj verdient, wat zou 't gevolg geweest zijn? die knaap zou ten eerden overal hebben gaan vertellen, dat ik een korzelkop ben; hij zou de historie met eenige kwaadaartige trekken opgecierd en gemaklijk een menigte lieden gevonden hebben, die ze geloven zouden. Ik wil de wereld geen dof tot fpotten geeven, noch dat men van buiten weete wat hier binnen voorvalt. Ik wil over mü of dé mijnen geen gebabbel hebben. Gij weet nu de reden van mijne fchijnbaare gerustheid. De Item der reden is nog in Haat harten terug te brengen, welke een minder zachte toon geheel zou kunnen vervreemden, Kortom , zo ik, tegen mijn wil en dank, moet dreigen en grommen, wil ik het ten minden voor de geheele wereld bedekken, en, onder een lachend weezen, een gerust en opgeruimd gelaat, buitenshuis mijn hartzeer en verdriet verbergen Kortom, de zoodanigen doen zeer kwalijk die de' verkeerde handelwijze van hun zoon of vrouw aan den dag brengen, en aan de wereld ontdekken het geen z.j nimmer wceten moet; al wat zij uitwerken is derzelver fchande.

Mar-

Sluiten