Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der.'JOODEN. *>.<j

Heren te vinden, die deeze Mondelyke Wet aan ï. de Nakomelingen overgeleeverd hebben,en men Zxiv geeft hun den naam van Tanaïten, dat is, ie^Hoorcsr. aarêit.

Esdras wordt aan 't hoofd van deeze Tanaïten gefteld, en men geeft hem Simeon den Rechtpaerdigen tot Opvolger , die de overleevering van mond tot mond gebragt heeft tot aan Juda den Heiligen, dewelke ze opfchreef, en de Misnak daaruit famenftelde.

VYFTIENDE HOOFDSTUK.

Van de Gemaristcn, ihalmudisten en Arcbipereciten.

1P\e tweede foort van Leeraaren noemt men i.

Gemaristen, of volmaakten , om dat ze de Bxvf" Misnah door hunne verklaaringen ontwardenilIoOÏDS* De Schryvers van deeze vcrklaaringen, die men Gemara, volmaaktheid betekenende, en ook den Thalmud van Juruzalem noemt, waren Jochanan , Rob en Samu'él, waar van de twee laatften Leerlingen van Juda den Heiligen waren. Doch dit werk de vereischte volkomenheid nog niet hebbende, ondernam R. Afe, die te Sora digt by Babylonie leeraarde , daar eene nieuwe uitlegging van, dewelke of door zyne Kinderen, of door zyne Leerlingen wierdt geëindigd, en hier aan gaf men ook den naam van Gemara, of Thalmud van Babylonie , die de Jooden' verre boven

den

Sluiten