is toegevoegd aan uw favorieten.

De historie der jooden, van den tyd van Jesus Christus tot op den tegenwoordigen tyd. Om te dienen tot een vervolg of derde deel, op de werken van Flavius Josephus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9* HISTORIE

gg"'.. dood hadt> het weIk n€m aan»oopte ora dikwyls xxf op deeze beesten ter jagt te gaan; maar dit- wild'

HoorDsT.Zwyn was AperO, Hoofdman van de Lyfwacht, wiens dood hem den weg tot het Ryk opende. In de daad, fchoon Diocletianus van eene laage geboorte ware , 1S het evenwel niet waar, dat hy een Varkenshoeder was geweest. De Leerlingen van Juda den Heiligen waren die in Dalmatie, de plaats van zyn' geboorte, om hem dit verwyt te doen, of wel durfden zy het doen, Wanneer hy, reeds ten hoogften geducht, in Syrië trok? Dit is des te kwaalyker uitgedacht, om dat ze Juda den Heiligen ten tyde van Antoninus doen leeven.

[(•) Deeze naam betekent in 't Lafyn een Wild Zwyn. Einde van het Derde Boek.

VÏER-