is toegevoegd aan uw favorieten.

De historie der jooden, van den tyd van Jesus Christus tot op den tegenwoordigen tyd. Om te dienen tot een vervolg of derde deel, op de werken van Flavius Josephus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

216 HISTORIE

b Jvk m ele"de tG verliSten> en van de belasting ■ xxvii. te bevryden. De Jooden dreeven deezen onnatuuflyken bande], en gingen hunne jonge flaaven aan de Barbaaren verkoopen. Bathilda kocht veelen van deeze kinderen vry, en verboodt den Jooden zich voortaan met een foortgelyken handel op te houden.

AGTENTWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Van den ftaat der Jooden onder den Koning Wamba.

v.

EoÉk. XVT'amba, Koning der Gotthen in het Nar?™t'. bonnee/che Gat/ie, wilde 't zelfde doen om¬

trent het einde van de zevende eeuw (*); maar hy vondt daar in wederftand , cn verwekte een oproer, welk hy niet verwacht hadt. In de 'daad, de Abt Rahmrus, dc Bisfchop van Maguelone , en de Graaf van Touloujl, zich te famen veréénigd hebbende, namen de befcherming der Jooden aan; kantten zich tegen de uitvoering van 'tplakaat, en, het volk gewapend hebbende, plunderden zy het gantfche land tot aan Nimes toe, waar van zy den Bisfchop in de ketenen hadden doen flaan, om dat hy niet in hunne belangen wilde trceden. De wanorde vermeerderde door de komst van den Graaf patl/, die gekomen was om ze te ftillen ; hy was een Griek van geboorte, en hadt. veel deel in de gunst van