is toegevoegd aan uw favorieten.

De historie der jooden, van den tyd van Jesus Christus tot op den tegenwoordigen tyd. Om te dienen tot een vervolg of derde deel, op de werken van Flavius Josephus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der JOODEN. 425

fche Jooden zouden met niet meer menfchelyk- ix. heid behandeld zyn geworden, zoo zy 't gevaar BojEIC niet voorgekomen waren, door de gunst derHoorcsi. Staatsdienaaren en van den Koning te koopen.

Men moordde, en men vervolgde op verfcheiden plaatfen ; doch 't was te Parys 3 dat de grootfte flagting plaats hadt. Zy zou langer geduurd hebben, byaldien Paus Gregorius de IX'« die toen den Stoel bekleedde s niet in fterke bewoordingen aan Lodewyk den Heiligen gefchreeven hadt, om den voortgang van deeze wreedheden te fluiten, en 't geweeten der Jooden geen geweld aan te doen. Dus waren zy hun leeven fchuldig aan. de verdraaglaamheid des Paus, niet alleen in zyn Bisdom, maar ook in Frankryk, ■

DERDE HOOFDSTUK.

Vervolging te Frany en te Napels; en van het fpoedlg geleerd worden van Manachem.

"T\ï Jooden wierden kwaalyk behandeld te ix.

Frany en te Napels, door een opftand van Bi°jk' het Volk. Zy ('*) waren zeer magtig geworden**001^' in beide de Steden, en zelfs in 't gantfche Ryk van Napels; zy hadden daar talryke vergaderingen, en geleerde Rabbynen. Zy ftellen hunne.

Dich-

(*) '£ Jaar 1360.

Dd 5