Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De NEEVEN op de PROEF. 37

careless.

Gij zegt dit om 'er meö te lagchen, en niet te min (preekt gij" de waarheid. Wat zouden de lieden van verltand niet aartig zijn, indien zij tlegts altoos een klcenen roes wilden drinken! De wijn is de ziel van alle zaaken: hij verfchaft ons eenen overvloed van denkbeelden . . . ontvlamt onzen geest maar, daar wij zo verwijfd zijn, hindert hij ons nu wel dra; en wijl fommige fchrandere vernuften zich niet in (iaat zien, om'er veel van te verdragen — fcliijnt het, dat elk zich daarom juist ook aan dezen leefregel der ftrikfte maatigheid geduldig moet onderwerpen.

charles.

Ilij heeft gelijk , mijne Heeren ! wanneer men onze hedendaagfche tooneel-(tukken , onze maandwerken , onze aria's leest, zal men zien, dat 'er overal gevraagd wordt, wat de rede zij, waarom onze eeuw zo zeer verbastert, en waarom de konlten en wetenfchappen zich thans in zulk een flegten ftaat bevinden. Dan , zie hier, waar dit van

daan koomt het is alleen , wijl alle onze

fchrandere bollen, en onze lieden van vernuft niet drinken.

s 1 r t o b ij.

In de daad, het is een fchande, dat men dus zien moet, dat de wijn, om zo te fpreken, alterweege geheel verbannen zij. Men maakt zich arm met pragtig optedisfchen, terwijl men intusfchen op alle die overlaaden tafels naauw eene enkele fles ziet.

c h a r l e s.

Dit is zo : en buiten dien hebben alle de leden C 3 der

Sluiten