Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPDRACHT. Wel Ed. Achtb. Heer!

rBEj^ft* ky al*en in de Rechtskunde eenigI zins ervaaren 9 bekende Werk , het

Roomsch Hollandsen Recht, vanwylen den vermaarden Rechtsgeleerde, de Heer Mr. Simon van Leeuwen, door deszelfs veelvuldige aftrek onder onze Landsgenooten, toont ten klaarften deszelfs groote nuttigheid voor ons Gemeenebest, als zynde reeds .elfmaal zedert het opftel van den voorn. Autheur gedrukt, en telkens gretig afgegaan; dan het heeft nu zedert eenige Jaaren dermaate ontbroken, dat het zelve op publycque Verkopingen dikwerf voor twee k driemaal de

ge-

Sluiten