Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O P D R A G T.

fo ver in de Regts-oeffening gekomen zyn, dat fy fommige van de fodamge durven befchamen. Dank heb de naarfigheid van die. luiden, die geen tyd nog moeiten fpaaren om alles, wat daar van regt is, te onderfoeken, voor dewelke men met verborgen behoort te houden. Den Tabbard nog de Muts maakt de Man niet; veel fyn 'er die het maar om de naam te doen is, die verder of anders tot de faken niet doen. Die geene, dewelke haar naarftigheid foeken aan te wenden \ om haar wetenfcbap die fy in de Schooien geleerd hebben 3 tot de dagelykfche Regts-oeffening te brengen, kan het ook niet ondier^ fiig zyn, hare fludien fodanig aan te leggen, als het voorfchrift van defen mynen arbeid haar aanwyft; het geen ik met geen ander oogmerk heb by den ander gepleit, als om beider fyds dienft te kunnen doen, fo wel voor die geene, dewelke de Latyn-

2 fche

Sluiten