is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Roomsch Hollandsch recht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.Deel. Van Mannen en Vrouwen, &c. 39

de vyf en-twintig Jarenplaats heeft. Politic.Ord.art. 3. en diesel vke

So komt het ook uit den aangebooren aart voort, dat, dbore4ttsS der Wyven gellagt, uit een ingefchapen fwakheit, minder bequaam zynde tot faken van verftand en oordeel, als het gellagt der Mannen , de Vrouwen van de bedieninge van alle ampten en waardigheden, tot beftier-van luyden en faken behorende, zyn uitgefloten lji.ff. de Reg. Jur. I. io. ff. de Statu hom. I. ff. de bon. polhff. 1 12' ff. de Judic. I. 3. §. 5.ff. de Muner. I. I. §. 5. verf. fexum. ft. de pollulando. en met dat fy felfs bevonden werden in veel dingen, no^haar felven, nog haar faken met volkomen wysheidt te kunnen bellieren; ja merendeels tegen haar eygen voordeel komen aan te werken /. 5. Cod. de Sponjahb. van ouds geheel en al geftaan hebben onder de magt en voogdy van de Mans, als de wyfte, den welk het toekomt, over den minder, te gebieden.

Het welknogtans merendeels beftaat ineen gewillige gehcerfaamheid , en onderlinge pligt: dat ook de ingefchapen aart in vele fo Iwak niet is, als men wel meent, fo dat ook in vele Vrouwen het' verftand groter, in vele Mannen wederom kleinder bevonden werd ja dat vele Vrouwen den Mannen in Verftand en beleid van faken te boven gaan (daar van. H. C. Agnppa denolnlitate & pnecellentra feemtnei fexus, /. Beverwyk in fyn Uyinementhett der Vrouwen) derhalveiU het ook byde Roomfche Wetten den Vrouwen tot haar Jaren gekomen zynde, onverboden en toegelaten is, haar felven, enhareg-ocdren felfs te mogen bellieren, en haar wil daar mede te doen. I. 8 Cod. de pacl. conv.

Maar by de Duit f en is, en wort als nog de eerfte en oorfpronk-S lyke inftelling ftip gevolgt, by de welk op dat niet het gebied van alle Mans over alle Wyven, verwerringveroorfake, de ongetrouwde in gedurige Voogdy en magt zyn van wettig, of gekore Voogden, en de getrouwde Vrouwen in het geheel en al, over-oaan in de Voogdy en magt van hare Mans, Conflit. Eltct. Saxon. pan 2' conftit. 15. Reinhard. de dtf/er. Jur. Saxon. lib. 2 part. 4. differ. 14 Het welk, aangaande de ongetrouwde Vrouwen, in Gelderland, OverTffel, en omleggende plaatfen, de welk haar aan het oude Saxen feRecht houden, als nog mede onderhouden werd, volgens getuygen is van Jan van den Sande lib. 2 ///. 4. defin. 3. " En in Holland van ouds fchynd in gebruik geweeft te zyn, dat6

ook