Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XV. Deel. Van het Verflerf, na den grond van, &c. 4 39 werd uitgeflooten, als aldaar, art. 11. Maar volgens het verfterfrecht van de Politique Ordon. fchynt het felve fodanig onderfcheiden te werden, dat daar geen plaats-vulling valt. Egter bv Sta-

5 ken of Kluften werd geërft als aldaar, art. 28. So dat het felve met altyd feker gaat, dat fo wanneer als 'er reprafent at ie valt ook by Staken en Kluften fou geërft werden; *en wederom fo wanneer als 'er by Staken, of Kluften geërfd werd, dat 'er dan juilt reprcefentatte fou vallen: Want fo wanneer een Kinds-kind alleen, benevens fyn Oom, of Moei een, of meer, in fyn afgeltorven Groot-vaders nagelaten goederen komt te erven, fo komt wel het ielve- Kmds-kind by repraftntatie, maar dewvl het felve fo veel trekt als yder van fyn Oomen', of Moeijen, fo erven fy al te lamen Hoofd voor Hoofd, en kan niet wel gefegt werden, dat het felve Kinds-kind by Staken, of Kluften fou erven: Wc! derom wanneer den afgeftorven geen nader, nog andere Bloedverwanten heeft, dan Kinderen van verfcheide Broeders, of Sufters van de eene Broeder twee, van de andere drie, van de derde vier, en lo voorts, fo erven al defelve Broeders kinderen bv Staken, dat is, de twee Kinderen van de eerfte Broeder een derdedeel, de drie Kinderen van de tweede Broeder een derde-deel, en de vier Kinderen van de derde Broeder een gelyk derde-deel, van al des afgeftorvens goed, fonder dat in fuik geval reprcefentatte, of plaats-vulling valt, maar fy komen alle uit eigen Hoofde. Sie de Polittq. Ordon. art. 28.

6 Wy hebben gefegd, dat buiten die geen, dewelke in de Politique Ordonantie, of in het Placaat van de fucceffie niet uitgedrukt werden, de naafte voorgaat, met uitfluiting van andere verder Ma gen. Het welk te verftaan is, fo ver iemand des ander Maagfchan kan rekenen, fonder einde, al waar het nog fo ver. §. 3. in dit de legitim agnator fucceff. 1. 2. §. 1. f. de fuis & legitim. tegen het gevoelen van de fommige, onder welke Grot. lib. 2. cap. 00. en na hem Groeneweg. de legib. abrogat. §. 5. inftit. de Succejf. cognat. uit misverftand van het Roomfch-Recht, in d. § 5. inftit. defucceftkn cognat. alwaar gefegd werd, dat een ieder uit Bloedverwantschap tot des anders Erfenis werd toegelaten, al waar 't tot in het tiende Lid, het welk aldaar voor oneindig genomen werd, fonder eenige

uifc.

Sluiten