Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XV. D eël. Fan het Verflerf, na den grond van, &e. 441 [En Juliana, Gravinne van Stolburg, Huisvrouw van Graaf Willem van Nafliiu, en Moeder van Prins Willem I. fag in haar 75, jaar 123. fo Kinderen als Kinds-kinderen gefprooten uit haar lyve. Hooft Hifi. pag. 907.2 7 By de 'Roomfche Rechten, fo wanneer de Bloedverwanten gebraken 5 erfde de langft-levende Egtgenoot. tot. tit. Cod. Unde vir. & Uxor. by 't leven van dewelke geen verval plaats had. /. uit. Cod. de legitim. hered. Dog fodanig Verfterf-recht heeft in defe Landen geen plaats, als met 'er daad vernietigt door de gemeenfehap van goederen, tuifchen Man en Vrouw, buiten het welk de Egtgenooten by Verfterf van eikanderen niet kunnen erven. Sie 'Grot. Inleyd. het 2. Boek, 30. Deel, verf. Want. Neoftad.Supr. Cur. Holl. decif. 7. Chriftin. vol. 6. decif. 62.

Alleen dat in Gelderland op fommige plaatfen de langft-levende het vrugt-gebruik van de roerende goederen blyft behouden, en in andere plaatfen in de verdeeling van defelve, de Man, of Vrouw tegen de Kinderen, of Erfgenamen, 't geen tot zyn, of haar Lyf, of byfonderen dienft behoort, voor uit trekt, als te fien in de Coftuymen tot Utrecht, Rubric. 24. tot Antwerpen, tit. 41. tot Mechelen, tit. van Verfterfenipfe, art. 13. 14. en volgende, tot BruUel, art. 249. en 252. tot Bergen op Zoom, art, r8. 19. 20.

Kkk

Het

Sluiten