is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten schriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van OVERLEDENEN aan LEVENDEN. 101

eene vrouw verdraagen % En zal hij wel tijd hebben, om u te hooren 1 Een man, die de eenzaamheid vlied, dien zelfs een gefprek met eenen ernfiigen vriend onverdraaglijk is, die in gezelfchap zijn moet, zal die met zijne vrouw fpreeken willen over dingen, die de ziel betreffen'? Melissa gij bedriegt u. Uw zagt hart zal u niets helpen. Hij weet niets van 't hart'.

En wanneer eene vrouw haar zagt karakter niet helpt, wat kan haar-dan helpen'? De Godsdienst1? Gelooft gij, Melissa, dat een man van zulke zeden, Godsdienst kan hebben"? Neen, hij heeft 'er geen'. Hij zal zelfs zoeken, u den uwen te ontnemen: en als gij dien behoudt, zal hij u ééns zelfs voor uwe Kinderen daar over belagchelijk maaken. Gij beeft, mijne dochter 1 Ja, gij hebt 'er reden toe. Denk, voor welke ellende één onbezonnen flap u blootftelt. Gij offert uw tijdlijk heil op, en ftelt het eeuwige in gevaar.' Wat geluk kunt gij met eenen man hebben, die niet denkt'? die gelooft, dat hij u gelukkig maakt, als hij u in zijn gezelfchap medefleept'? Met wien gij niet van God, van de eeuwigheid , van rust, van ftilte, van vergenoegen, van vriendfehap, en derzelver hoogeren trap, de huislijke en echtelijke tederheid , van het vormen van uwe onnoozele Kinderen , cn duizend foortgelijke verruklijke onderwerpen s

fpree-