Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8 Db LOF der BATAVIEREN, Doch Reden, gij zijt uit den raad Der trotfche Britten lang verbannen,

'k Zie al de leden van hun ftaat Tot bloedvergieten famenfpannen.

„ Hoe, zegt men, is de Amcricaan

„ Niet een geboren Onderdaan, „ En zal hij dan voor ons niet buigen ?

„ Wij zijn, zijn Meefters, en hij leer',

„ Om aan zijn' wettig' Opperheer ,5 Verfchuldigde eerbied te betuigen."

De Tweedracht ftookt het helfche vuur,

Welks rook Americaan en Britten Bedwelmt: dees wil ter aller uur

In 'c raadsbefluic van d'andren zitten; Die, aan zijn' trots te zeer gehecht, Wil niets, niets afftaan van zijn recht,

Maar maakt zijn' ftamgenoot verbittert; Die breekt den band der Slavernij, En maakt zich door zijn waapnen vrij,

Terwijl zijn oog van gramfchap fchittere.

Zie

Sluiten